Sosiaalisen median hyödyt yritykselle

Sosiaalisesta mediasta ja sen tärkeydestä puhutaan paljon. Mitkä ovat oikein sosiaalisen median hyödyt yritykselle? Miksi sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää yrityksen markkinoinnissa?

Mitkä ovat sosiaalisen median hyödyt yritykselle?

Sosiaalinen media on osoittautunut hyödylliseksi kahden viime vuosikymmenen aikana. Kukaan meistä ei voi kieltää tätä faktaa.

Alustat, kuten Instagram ja LinkedIn, ovat nousseet tärkeimpien markkinointikanavien joukkoon yrityksen markkinoinnissa. Yksi suurimmista haasteista sosiaalisen median hyödyntämisessä yrityksen markkinoinnissa on määritellä ne oikeat toiminnot, jotka ovat riittävän kustannustehokkaita. Toimintojen kustannustehokkuus vaihtelee yleensä yrityksen toimialan ja kohderyhmän mukaan.

Sosiaalinen media on luonut yrityksille tavan välittää brändin viestit oikeille henkilöille oikeaan aikaan. Tämä mahdollistaa yrityksesi erottautumisen massasta antaen ihmisille mahdollisuuden kokea brändisi omalta kotisohvaltaan käsin.

Sosiaalisen median käyttämisessä on siis paljon hyötyä yrityksille.

Sosiaalisen median hyödyt yritykselle - 10 vinkkiä

Tässä ovat yhdeksän tärkeintä syytä sille, miksi yritysten on oltava läsnä sosiaalisessa mediassa ja miten siellä olo varmistaa brändisi täyden potentiaalin hyödyntämisen.

  1. Nopea ja helppo tapa tavoittaa kohderyhmä (lue lisää ostajapersoonasta)
  2. Verkostoituminen ja kumppanuudet
  3. Orgaanisen näkyvyyden kasvattaminen
  4. Kasvattaa verkkosivujen liikennettä
  5. Asiakaspalautteen kerääminen
  6. Potentiaalisten asiakkaiden sitouttaminen yritykseesi
  7. Brändin vahvistuminen
  8. Kilpailijoiden seuranta
  9. Sisällön potentiaalin maksimointi

1. Nopea ja helppo tapa tavoittaa yrityksen kohderyhmä

Vuonna 2017 Facebookilla oli noin 2,4 miljoonaa suomalaista käyttäjää päivittäin, YouTubella noin 1,1 miljoonaa,  noin miljoona ja LinkedInillä 200 tuhatta. Nämä luvut ovat jatkuvassa kasvussa. Hyvänä esimerkkinä meitä on tällä hetkellä jo yli 700 tuhatta suomalaista.

Sosiaalisesta mediasta on tullut osa ostokulttuuriamme. Etsimme sieltä tietoa tuotteista tai palveluista, luemme arvosteluja ja vuorovaikutamme. On tärkeää, että yritys ohjaa seuraajiaan toivottuihin toimenpiteisiin kuten tutustumaan tuotteeseen verkkokaupassa tai ottamaan yhteyttä. Lisäksi käytettävät yksityisviestit ovat jatkuvasti yleistyvä yhteydenottotapa. Yrityksen on tärkeää olla lähellä asiakasta, läsnä ja tavoitettavissa.

Sosiaalisen median avulla asiakkaat voivat ottaa yhteyttä asiakaspalvelun edustajaan nopeammin ja helpommin kuin koskaan aiemmin sosiaalisen median ansiosta.

Sen avulla yritykset voivat myös vastaanottaa, tarkastella ja vastata asiakkaiden esiin nostettuihin epäkohtiin aikaisempaa nopeammin ja helpommin.

Riippuen yrityksen toimialasta ja ilmenneestä epäkohdasta haasteita saattaa vielä jäädä ratkaisematta. Kuitenkin sosiaalisen median tuomat hyödyt yritykselle sen viestintäkanavana ovat valtavat.

Nykyään oikean kohderyhmän tavoittaminen on nopeampaa kuin koskaan, jopa usein ilman luurin nostamista. Päivä päivältä lisää ihmisiä ja yrityksiä aloittaa käyttämään sosiaalista median alustoja tavoittaakseen heidän liiketoiminnalleen tärkeimmät ihmiset. Ruutuaika siis nousee ja nousee.

Asiakkaat taas pystyvät sosiaalisen median ansiosta antamaan reaaliaikaista palautetta ennenäkemättömällä tavalla. Tämä on asia, jota yritykset ovat toivoneet jo usean vuosikymmenenien ajan.

Sosiaalisen median hyödyt kuvassa näkyvyyden kasvaminen analytiikasta tutkiminen

2. Verkostoituminen ja kumppanuudet

Sosiaalisen median hyödyt ulottuvat myös yleiseen tavoitettavuuteen.

Maailmassa on paljon ihmisiä, joihin on hankala ottaa yhteyttä ilman oikeanlaista kontaktia (agentit ja muut vastaavat). Tähän kuuluvat mm. näyttelijät, urheilijat ja muut korkean profiilin henkilöt.

Sosiaalinen media antaa meille mahdollisuuden verkostoitua näiden henkilöiden kanssa, seurata heidän elämäänsä ja lähettää heille viestejä. Ennen tämä ei ollut mahdollista. Sosiaalisen median aikakausi on avannut loputtoman määrän mahdollisuuksia verkostoitua ja tehdä yhteistyötä eri tahojen välillä. Mikä estää yritystäsi ja brändiäsi ottamasta täyttä hyötyä tästä mahdollisuudesta?

Linkit, lisääntynyt liikenne viittauskanavilta, ja lisääntynyt brändäys ovat vain joitain keinoja hyödyntää sosiaalista mediaa yrityksellesi.

Laadukkaiden suhteiden rakentamisesta tulee paljon helpompaa jatkuvan keskustelun avulla, jonka sosiaalinen media mahdollistaa. 

3. Orgaanisen näkyvyyden kasvattaminen

Orgaanisen näkyvyyden kasvattamiseksi sosiaalista mediaa ei voida sivuuttaa. Unohdetaan hetkeksi verkostointi ja kumppaneiden tuomat linkitykset.

SEO eli hakukoneoptimoinnin näkökulmasta luotettavat ulkoiset linkit ovat tärkeä osa yrityksesi verkkosivujen hakukoneoptimointia. Ne lisäävät domainin eli verkkotunnuksen auktoriteettia Googlen silmissä. Sosiaalisen median linkit ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta nofollow-linkkejä, joka tarkoittaa Googlen silmissä sitä, että näitä linkkejä ei ole olemassa. Tästä huolimatta sosiaalisen median jakojen määrällä ja suosiolla on merkitystä Googlen silmissä. Lähtökohtaisesti eniten jaetut artikkelit löytyvät myös Googlen hakukoneesta korkeimmilta sijoilta. Lisää Googlen määrittämistä verkkovastaavan ohjeista pystyt lukemaan täältä.

Tästä syystä on tärkeä ymmärtää, miten sosiaalinen media vaikuttaa sivustosi hakukoneoptimointiin.

Google on useaan otteeseen maininnut, että sosiaalisen median tykkäykset, suosikit, jaot ja linkit eivät ole suoranaisesti arvosteltavia kohteita sivun hakukoneoptimointia tarkasteltaessa. On olemassa kuitenkin korrelaatio sosiaalisen median aktiivisuuden ja hakukoneiden sijoituksen välillä.

Voit lukea lisää hakukoneoptimoinnista myös blogistamme Hakukoneoptimointi on kaiken a ja o.

4. Verkkosivujen liikenteen kasvaminen

Verkkosivujen liikenne voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Maksulliseen mainontaan ja orgaaniseen näkyvyyteen. Suuri osa orgaanisesta näkyvyydestä tulee usein joko sosiaalisesta mediasta tai Googlen hakukoneesta. Tästä syystä monet suuremmat yritykset ohjaavat jatkuvasti potentiaalisia asiakkaita omalle verkkosivulleen.

Sosiaalinen median tarkoituksena on tavoittaa yrityksen kohderyhmä personoidulla, hyödyllisellä ja viihdyttävällä tavalla. Tämä mahdollistaa potentiaalisten asiakkaiden sitouttamisen yritykseesi.

Sitouttaminen toimii hyvin kaikissa niissä tapauksissa, kun se tehdään oikealla tavalla. Jos haluat tietää lisää sosiaalisen median ulkoistamisesta tai olet muuten vaan kiinnostunut, käy tutustumassa sosiaalisen median ylläpitosivuumme.

Sosiaalinen median on kustannustehokas tapa lisätä verkkosivujesi kävijöitä.

5. Asiakaspalautteen kerääminen datan avulla

Kaiken kaupankäynnin, myynnin ja liikevoittojen keskellä, riippumatta siitä kenelle markkinoit tai myyt, fokuksen on pakko olla asiakkaassa tänä päivänä.

Valta päätöksen teosta on siirtynyt vuosien varrella ostajalle myyjän sijasta. Tästä syystä ostajaa pitää kunnioittaa ja hänen tarpeensa täyttää. Menestyksekäs yritys ymmärtää tämän tuomalla jatkuvasti lisää arvoa potentiaalisille asiakkailleen ja tarjoamalla heille parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tässä ohessa.

On sanomattakin selvää, että yrityksen tuotteen tai palvelun pitää olla myös laadukas, jotta tämä onnistuisi. Vaikka tuote olisi laadukas ja asiakaskokemus hyvä, löytyy aina tyytymättömiä asiakkaita tavalla tai toisella. Se kuuluu asiaan. Se, miten vastaat näiden tyytymättömien asiakkaiden palautteeseen voi olla ratkaiseva tekijä yrityksesi menestyksen ja maineen kannalta.

Sosiaalinen media auttaa meitä ylläpitämään yrityksen mainetta tarjoamalla alustoja, jotka mahdollistavat suoraan kommunikoinnin asiakkaiden kanssa ennennäkemättömällä tavalla. Tämä tarkoittaa myös lisääntynyttä mahdollisuutta kerätä asiakaspalautetta suoraan asiakkailta nopeammin kuin aikaisemmin.

Tätä mahdollisuutta yrityksien ei kannata ohittaa. Mahdollisuus rakentaa brändiä asiakasläheisesti avaa tien brändin vakiinnuttamiseen ja vakiintuneen asiakaskunnan luomiseen.

6. Potentiaalisten asiakkaiden sitouttaminen

Yrityksesi maineen säilyttämisen lisäksi sosiaalisen median avulla pystyt vakuuttamaan potentiaaliset asiakkaat siitä, että olet täällä heitä varten. Asiakaslähtöinen toiminta ei jää huomaamatta.

Tänä päivänä ihmiset kääntyvät usein hakemaan informaatiota yrityksistä internetistä. Internetistä löytyvillä arvosteluilla (Google ja arvostelusivustot) ja sosiaalisella medialla on suuri merkitys yrityksen maineen kannalta. Näiden avulla potentiaaliset asiakkaat arvioivat, onko yrityksesi heidän aikansa arvoinen vai ei. Markkinoijat ja kuluttajat käyttävät sosiaalista mediaa työkaluna ostoksien ja päätöksien teossa.

Keskimäärin ihmiset tarkastavat 10 kappaletta arvioita paikallisesta yrityksestä ennen ostopäätöksen tekoa. Tämä antaa potentiaalisille asiakkaille mahdollisuuden nähdä, miten yritys palvelee asiakkaitaan pidemmällä aikajänteellä. Jatkuva ja laadukas palvelu on kaikki kaikessa yrityksen menestystä tarkasteltaessa.

Mitä on inbound? - Hubspot Academy

7. Brändin vahvistuminen

Vaikka brändäys ja brändin vahvistaminen liittyykin kaikkiin alakohtiin tässä 9 kohdan listassa, on se tärkeä käsitellä myös omana alakohtanaan. Brändin vahvistaminen on nimittäin yksi tärkeimmistä sosiaalisen median tuomista hyödyistä yritykselle.

Et välttämä saavuta yhtä suurta konversioprosenttia sosiaalisen median avulla (riippuu yrityksen toimialasta ja myyntiputkista) kuin saavuttaisit muista markkinointikanavista (maksettu mainonta, orgaaninen näkyvyys jne.), mutta brändin sanoman ja maineen rakentamisen mahdollisuudet ovat loputtomat. Sosiaalisen median hyöty yritykselle keskittyy siis valtaosin brändin ympärille.

Aktiivinen läsnäolo sosiaalisen median alustoilla antaa yritykselle mahdollisuuden keskustella suoraan asiakkaiden kanssa ja pysymään heidän mielessään. Ostopäätöksen koittaessa tämä mielenpainuvuus on keskeisessä roolissa palveluntarjoajan valinnassa.

Jokaisella alustallaan on lähtökohtaisesti oma käyttötarkoituksensa ja kohderyhmänsä. Algoritmit ja julkaisutyypit vaihtelevat. Sisältö on erilaista ja eri muodossa. Optimaaliset julkaisuajat vaihtelevat, jonka takia alustojen tunteminen on erittäin tärkeää.

Vaikka konversioidesi määrä tuleekin todennäköisesti olemaan matalampi kuin maksullisen mainonnan tai sähköpostimarkkinoinnin konversioiden määrä, yrityksesi tavoitteena tulee aina olemaan lisätä konversioiden määrää. Tästä syystä myös sosiaalisen median kautta tulevat konversiot tulisi maksimoida.

Yrityksesi matkalla läpi sosiaalisen median pystyt puhumaan brändistäsi haluamallasi tavalla asiakkaillesi. Muista kertoa tarinaa, joka kiinnostaa ja sitoo asiakkaita brändiisi. Ole kiinnostava ja helposti lähestyttävä.

Jaa intohimosi ja anna muiden ymmärtää, mistä brändisi oikein koostuu. Se on sosiaalisen median todellinen tarkoitus ja vaikutus moniin brändeihin.

Pystyt näyttämään brändisi kulttuuria ja persoonallisuutta, erottautumaan kilpailijoista, sitouttamaan uusia asiakkaita ja työntekijöitä, ja nostamaan yrityksesi uudelle tasolle. Sosiaalisen median hyödyt yritykselle brändin näkökulmasta ovat valtaisat.

8. Kilpailijoiden seuranta

Brändin kehittämisen lisäksi sosiaalinen median hyötyjä yritykselle ovat kilpailijoiden tarkkaileminen ennenäkemättömällä tavalla. Näet, ovatko he aktiivisia, mitä taktiikoita he käyttävät ja miten he kommunikoivat asiakkaiden kanssa.

Kilpailun tarkkailusta pystyy oppimaan paljon.

Kukaan ei ole täydellinen, jonka takia jatkuva kehitys on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta.  Hyvä tavoite on luoda yritykselleen auktoriteetti oman nichen sisällä, jonka puoleen asiakkaat kääntyvät tarpeen tullen ennen kilpailijoita.

Luonnollisesti kilpailijasi tavoittelevat samaa asemaa, joten käy järkeen tarkkailla kilpailijoita aktiivisesti. Missä he onnistuvat ja mitä he tekevät paremmin kuin me? Miten me voisimme parantaa näissä asioissa, jotka he tekevät paremmin?

Sosiaalisen median hyödyt analysoiminen tabletilta

9. Sisällön potentiaalin maksimointi

Ei hyvää sisältöä verkossa = ei näkyvyyttä hakukoneissa. Hakukoneet (kuten Google) yhdistävät some-kanavasi yrityksesi verkkosivustoon. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä aktiivisemmin toimit somessa ja muualla verkossa, sitä paremmin ja ylempää löydyt hakukoneista.  

Kirjoitimme viime viikolla blogin hakukoneoptimoinnista. Voit lukea siitä lisää Hakukoneoptimointi on kaiken a ja o.

Sosiaalisen median hyödyt yritykselle – Kaikki irti somesta

Jokaisella yrityksellä on erilaista tavoitteet ja tavat mitata näitä tavoitteita.

Sosiaalinen media voi auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet, mutta on tärkeää pitäytyä yrityksen strategiassa ja käyttää sosiaalisen median kanavoita auttamaan brändisi menestymistä.

Jokainen brändi on erilainen. Annatko sinä brändistäsi oikeanlaisen kuvan?

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Jatka lukemista

Jatka lukemista tutustumalla muihin artikkeleihimme.

YouTube-mainonta

Tässä tekstissä käydään läpi: Mitä on YouTube-mainonta? YouTube-mainonnalla tarkoitetaan maksettua näkyvyyttä YouTubessa, joka on toiseksi suurin hakukone heti Googlen jälkeen. Mainoksesi voivat näkyä joko videon katselun yhteydessä, YouTuben etusivulla tai

Lue lisää »

Miksi sivustolla kannattaa olla UKK-osio?

Yksi tärkeimmistä asioista hakukoneoptimoinnissa on ymmärtää, mitä yrityksesi potentiaaliset asiakkaat hakevat hakukoneista. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten hyödynnät UKK-osiota vastaamaan asiakkaidesi kysymyksiin ja samalla parannat

Lue lisää »

Miksi kirjoittaa yritysblogia?

Bloggaaminen eli blogin kirjoittaminen on yritykselle loistava tapa tuoda esiin omaa asiantuntemustaan sekä tavoittaa uusia kohderyhmään kuuluvia asiakkaita. Yritysblogilla voi olla monta tavoitetta esimerkiksi: Brändin tunnettuuden lisääminen 

Lue lisää »