Facebook-mainonta - Näiden 6 kohdan avulla luot hyvän mainoksen

Facebook-mainonta kasvattaa asemaansa niin pienten kuin suurten yritysten markkinoinnin väylänä ja myynnin tukena. Miten hyödynnät alustan potentiaalin ja rakennat toimivan mainoksen? 

Facebook on edelleen sosiaalisen median alustoista suurin ja käytetyin. Suomalaisia käyttäjiä sillä on noin 2,7 miljoonaa ja maailmassa aktiivisia käyttäjiä on suurin piirtein 2,4 miljardia. Tällaisten lukujen varjossa on käytännössä mahdotonta jättää Facebook-mainonta huomioimatta yrityksen markkinointistrategiassa.

Tästä huolimatta välillä kuulee sanottavan, että ”Facebook kuolee” tai että ”Eivät nuoret käytä enää Facebookia ollenkaan”. On totta, että osa nuorista on siirtynyt käyttämään eri alustoja. Toisaalta taas yli 45-vuotiaiden Facebookin käyttö on kasvussa. Yleisellä tasolla Facebookilla on vanhempi ikäjakauma kuin muilla sosiaalisen median alustoilla. Jos kohdeyleisönäsi on selkeästi nuoremmat käyttäjät, voit tavoittaa heidät esimerkiksi nopeasti kasvavassa Instagramissa. Seuraavaksi saatat kysyä: 

Miten minä mainostan Instagramissa? Entä, miten Instagram liittyy Facebookiin? 

Voit mainostaa Instagramissa samalla alustalla ja mainostilin käyttäjällä kuin mitä käytät Facebookissa mainostamiseen! Tämä johtuu siitä, että vuonna 2012 Facebook osti Instagramin. Kaupasta seurasi, että mainonta siirtyi saman työkalun – Facebook Business Managerin – alle. Voit siis rakentaa mainoskampanjoita, joita voit käyttää kummallakin alustalla.  

Entä sitten Facebook-mainonta verrattuna Googlessa mainostukseen?  

Lyhyesti Facebookissa samalla summalla saavutat suuremman yleisön kuin Googlessa. Facebook tarjoaa mainostajalle näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja on tästä syystä otollinen alusta brändin kasvattamiselle ja kehittämiselle. Googlessa taas mainoksen näkijät ovat valikoituneempaa joukkoa ja todennäköisemmin jo itse etsivät kyseessä olevan kaltaista tuotetta tai palvelua. Näin myös todennäköisesti suurempi osa mainoksen näkijöistä päätyy ostamaan. Molemmissa kustannustehokkuus riippuu paljolti omasta tekemisestä ja optimoinnista, mutta yleisesti esimerkiksi klikkihinnalla (CPC = Cost Per Click) mitattuna Facebookissa mainostaminen on edullisempaa. 

Miten sitten teet hyvän mainoksen ja vältät tuhlaamasta rahojasi? Lue seuraavat 5 ydinasiaa, jotka muodostavat hyvän Facebook-mainoksen. 

1. Hyvä Facebook-mainos tehdään mainostyökalulla

Facebookissa voit mainostaa kahdella tavalla:  

 • Yksinkertaisesti ja automatisoidusti (Klikkaamalla suoraan ”Mainosta julkaisua”/”Boostaamalla”) 
 • Käyttämällä mainostyökalua (Facebook Business Manager) mainoksen rakentamiseen itse.


Suosittelemme, ettet käytä helpompaa mainostustapaa siksi, että sen kohdentamismahdollisuudet ovat rajatut, kulut saattavat olla mainostyökalua korkeammat, mainosten seuranta ja mainosten optimointi on käytännössä olematonta suhteessa Facebook Business Manageriin ja mainoskuitit on hankalampi tallettaa. 

Tästä päästään suositeltuun Facebookin omaan mainostyökaluun, jossa mainoksen rakentamiseen ja kohdentamiseen on paremmat mahdollisuudet. Voit esimerkiksi tehdä tärkeää A/B–testausta erilaisten mainosten välillä varmistaaksesi mahdollisimman tehokkaan mainoksen. Työkalua käyttämällä voit vaikuttaa mainoksen todelliseen tulokseen leikaten samalla pois tehotonta mainosrahaa. 

2. Facebook-mainonta: Mainostyypin valinta

Facebook-mainonnassa erilaisia mainostyyppejä on useita. On esimerkiksi kuvia, videoita, diasarjoja, karuselleja, kokoelmia, kanvaaseja, liidejä generoivia, tarjouksia, tapahtumia, sivun tykkäyksiin kohdennettuja ja vuorovaikutukseen tähtääviä (tätä listaa voisi jatkaa vielä hyvän tovin). 

Miten sitten valitset, millaista mainostyyppiä juuri sinun kannattaisi käyttää?

 1.  Määrittele mainoskampanjasi tavoite: 
  On tärkeää, että tunnistat kampanjan tavoitteen ja rakennat mainoksen tämän tavoitteen pohjalta. Haluatko verkkosivuillesi liikennettä? Haluatko sähköpostilistallesi tilaajia? Tilaisuuteen osallistujia? Tai yksinkertaisesti vain lisää asiakkaita kivijalkaliikkeeseesi?
 2. Valitse tavoitteeseen sopivat mainostyypit: 
  Valitse sopivimmat mainostyypit niin, että ne palvelevat määrittämääsi tavoitetta mahdollisimman hyvin. Jos tasavahvoja vaihtoehtoja tuntuu olevan, voit hyvin kokeilla pienellä budjetilla eri mainostyyppien tuottamia tuloksia. Yleisin ja  
  helpoin mainostyyppi on normaali kuvamainos, jossa kuva tai kuvat on yhdistetty mainostekstiin. 

3. Mainoksen kohdennus

Oikean kohderyhmän valinta on äärimmäisen tärkeä osa prosessia. Kohderyhmää valitessa kohdennukseen voi sisällyttää erilaisia asioita kuten koulutustasoa, tuloja, ikää, sijaintia, sukupuolta, työtitteliä ja niin edelleen.  

Tarkkaan suunnitellulla kohdeyleisöllä tavoittelet sitä, että mainoksen näkevä henkilö kuuluu mainoksen kohderyhmään ja parhaassa tapauksessa etsii jo kyseistä palvelua tai tuotetta. Jo valmiiksi asiasta kiinnostunut käyttäjä on paljon helpompi saada klikkaamaan mainosta ja esimerkiksi ostamaan mainostettu tuote. Esimerkiksi kohdennus tietyn kiinnostuksen mukaan: villasukat. Facebook näyttää villasukkamainoksesi erilaisten villasukkasivujen tykkääjille, jolloin on tiedossa, että yleisösi pitää villasukista. Luonnollisesti tällainen yleisö on parempi kuin esimerkiksi satunnainen joukko brasilialaisia henkilöitä. 

4. Facebook-mainonta: Kuvien käyttö

Mainosta tehtäessä kuvat kannattaa aina miettiä etukäteen huolella, ovathan ne suuressa roolissa katsojan huomion vangitsemisessa. Kuvan pitää liittyä mainokseen, joka esimerkiksi tuotetta mainostettaessa tarkoittaa luonnollisesti kuvaa kyseisestä tuotteesta. Kuvassa kannattaa korostaa haluttuja tuotteen tai palvelun ominaisuuksia tai sen tuottamaa hyötyä. Fakta on, että eri kuvat toimivat eri tavalla eri ihmisille. Miten sitten valita sopivista vaihtoehdoista oikea kuva mainokseen? Saatat arvata jo vastauksen – kokeilemalla tietenkin. Kokeilemalla samalle mainokselle useampaa eri mainoskuvaa voidaan nähdä datasta, että mikä kuvista pärjää parhaiten ja sitten panostaa siihen sen sijasta, että arvailtaisiin ja käytettäisiin mainosbudjetti testaamattomiin kuviin. Normaalin kuvan kokosuositus on 1200 x 628 pikseliä. 

Toinen vaihtoehto on videomainos. Videomainonta on erityisen tehokasta, jos mainos on opettavainen ja kuvaa esimerkiksi tuotteen käyttöä. Mainosta suunniteltaessa kannattaa ehdottomasti harkita, että voisiko mainoksen toteuttaa videomuotoisena. 

Kuvassa käsi ottamassa mainoskuvaa Facebook-mainokseen

5. Toimiva mainosteksti

Mainoksen tekstin tehtävä on konvertoida asiakas eli saada hänet suorittamaan haluttu toiminto, johon mainoksella pyritään. Jotta asiakas saadaan käyttäytymään halutulla tavalla, asiakas täytyy vakuuttaa. Vakuuttaminen tapahtuu pitkälti mainostekstin avulla, puhutaan copywritingista eli tekstillä myymisestä.  

Lyhyesti copywriting tarkoittaa siis asiakkaiden halujen ja tarpeiden kanavointia palveluun tai tuotteeseen tekstin välityksellä. Copywriting pyrkii ymmärtämään ostoskäyttäytymistä ja liittämään sen myynnin kanssa kirjoitettuun tekstisisältöön. Onnistuessaan copywriting tyydyttää asiakkaan tarpeet, ratkaisee heidän ongelmansa ja esimerkiksi ohjaa heitä kohti ostopäätöstä. Copywriting sisältää itse tekstin kirjoittamisen lisäksi myös taustatyön.  

6. Facebook-mainonnan seuranta ja optimointi

Seuranta on oleellinen osa hyvän mainoksen rakentamista. On vaikeaa, ellei jopa mahdotonta arvata, mitkä vaihtoehdot ja yhdistelmät tuottavat parhaan tuloksen. Konkreettisella testaamisella ja panostuksella parhaan suosion saaneeseen kokonaisuuteen päästään todennäköisesti myös parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan lopputulokseen.  

Mainostyökalusta löytyy erilaisia mittareita, joita kannattaa seurata. Näitä ovat muun muassa: 

 • Tulokset = kuinka monta kertaa määrittämäsi tavoite on saavutettu (esimerkiksi mainoksen klikkaus tai verkkosivuille siirtyminen) 
 • Kattavuus = kuinka monta ihmistä on nähnyt mainoksesi ainakin kerran 
 • Näyttökerrat = kuinka monta kertaa mainoksesi on ollut näytöllä 
 • Tuloskohtainen hinta = keskimääräinen hinta klikkiä/tulosta kohden (käytetään myös muun muassa termiä CPC eli Cost Per Click, jos tavoitteena verkkosivuille siirtyminen) 
 • Käytetty summa = paljonko kyseiseen mainoskampanjaan on käytetty rahaa 
 • Näyttötiheys = kuinka monta kertaa henkilö näkee mainoksesi keskimäärin 
 • Linkin klikkaukset = kuinka monta kertaa mainoksen linkkiä on klikattu 
 • Aloitussivun näytöt = ne kerrat, kun mainoksen nähnyt henkilö on avannut ja ladannut sivun, johon mainoksesta ohjataan liikennettä (tässä kohtaa sama kuin tuloskohtainen hinta) 

Tilastollisesti keskimääräinen klikkihinta (CPC) on toimialasta riippuen 0-4 dollaria. Esimerkiksi teknologiassa hinta on noin 1,3 dollaria. Facebook-mainonta on edullisimpia tapoja tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja näin kasvattaa yrityksen myyntiä!

Yhteenveto

Hyvä Facebook-mainos on pähkinänkuoressa siis Facebookin mainostyökalulla luotu niin, että sille on valittu sopiva mainostyyppi, toimiva kohderyhmä, paras kuvitus ja visuaalinen ilme sekä tavoitteita palveleva teksti. Miten päästiin toimivimpaan mainoskokonaisuuteen? Testaamalla vaihtoehtoja mainoksen osissa pienellä budjetilla. Muista, että voit käyttää luomaasi mainosta samasta mainostyökalusta Instagramissa mainostamiseen. 

Aihe on laaja ja parasta mahdollista tulosta tehdäkseen opittavaa on paljon.  

Antoisia mainoshetkiä Facebookin parissa! 

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Instagram ohje – Perusteet yrityksille

Instagram on muodostunut yhdeksi nykypäivän modernin markkinoinnin kulmakivistä, jota jokainen yritys voi hyödyntää liiketoimintansa kehittämiseen yritysmuodosta riippumatta. Instagram tarjoaa orgaanisen näkyvyyden kasvun, edullista mainontaa ja tukee kokonaisvaltaista markkinointia. Folcanin Instagram ohje -blogisarjassa puolestaan

Lue lisää »