Yrityksen markkinointistrategia ja sen toteuttaminen

Mikä on yrityksen markkinointistrategia? Miten se eroaa markkinointisuunnitelmasta?

Markkinointistrategia vastaa kysymyksiin siitä, milloin, missä ja miten sinun pitäisi kilpailla ja millä tavoitteilla. Markkinointisuunnitelma on taas ohjeistus, jossa kuvataan toimintaa, jota aiotte toteuttaa ja milloin.

Miksi markkinointistrategian määrittäminen voi olla haastavaa?

Niin yrityksessä yleisesti kuin jokaisessa toiminnossa erikseen, on tavoitteiden määrittäminen kriittistä liiketoiminnan kehityksen kannalta. Vielä tärkeämpää on määrittää toimenpiteet, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Yrityksen visio, missio ja strategia saattavat jonkun korvaan kuulostaa tyhjänpäiväiseltä löpinältä, mutta todellisuudessa ne ovat menestyvän yrityksen ajureita.

Markkinointi on jatkuvassa muutoksessa – miten pysyä muutoksen edellä tai edes kyydissä? Se on varmasti haaste, jonka kanssa lähes jokainen markkinoinnin asiantuntija kamppailee jatkuvasti.  Markkinointistrategian tulisi pohjautua yrityksen strategiaan, unohtamatta operatiivista suunnitelmaa. Monesti strategia kaatuu siihen, että suunnitelma jää vajaaksi. Sitten markkinointisuunnitelma – tulisiko se tehdä useamman kerran vuodessa vai tehdäänkö yksi suunnitelma, jota mukautetaan tarpeen mukaan lennossa? Mikä on markkinointistrategian ja -suunnitelman ero? 

Markkinointistrategia vs. Markkinointisuunnitelma

Markkinointistrategia ja markkinointisuunnitelma eivät ole sama asia. Markkinointistrategia vastaa kysymyksiin siitä, milloin, missä ja miten sinun pitäisi kilpailla. Markkinointisuunnitelma on taas ohjeistus, jossa kuvataan konkreettisia toimia, jota aiotte toteuttaa ja milloin.

Sinun markkinointistrategiasi tulee pohjautua yrityksesi strategiaan. Se kertoo muun muassa minne haluat päästä, millä markkinalla ja millä kulmalla menet tälle markkinalle. Markkinointistrategiasi kertoo, mitä tavoitteita sinun tulee saavuttaa markkinoinnin toimenpiteiden avulla.  

Markkinointisuunnitelmasi taas kertoo asettamiesi tavoitteiden perusteelta määritetyt aktiviteetit ja taktiikat, jotka auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi ja visiosi. Se on etenemissuunitelmasi, joka ohjeistaa sinua askel askeleelta, toimenpiteestä seuraavaan. 

Mitä markkinointistrategian tulee sisältää? 

Oli sitten kyseessä uusi tai vanhempi yritys, lähdetään markkinointistrategiaa laatimaan liiketoiminnan perusteellisen tarkastelun pohjalta. Kerron sinulle, mitkä vaiheet sinun tulee käydä läpi, jotta voit luoda onnistuneen markkinointistrategian yrityksellesi.

Varaa aika ”Asiantuntijan tuntiin” alta. Kyseessä on tunnin kestävä ilmainen yrityksesi digimarkkinointia (verkkosivut, sosiaalinen media, mainonta…) koskeva keskustelu, jossa vastaamme kysymyksiisi ja autamme sinua miettimään kehityskohteita ja seuraavia askeleitasi! Konsultaatio ei sido sinua mihinkään eikä maksa mitään.

Markkinointistrategian rakentamisen vaiheet

Voit laatia markkinointistrategiasi seuraamalla seuraavia vaiheita:
 
  1. Markkinatilanteen kartoitus
  2. Kilpailijoidesi analysointi
  3. Kohderyhmäsi määrittäminen
  4. Yrityksesi arvot ja lupaukset
  5. Yrityksesi markkinoinnin tavoitteet

1.Markkinatilanteen kartoitus 

Ensimmäinen vaihe markkinointistrategiaa laadittaessa on markkinatilanteen kartoitus. Tässä sinun tulee analysoida yritystäsi, sen markkinoita sekä mahdollisuuksia ja uhkia markkinoilla. Markkinoiden kartoituksessa voit käyttää apunasi esimerkiksi SWOT -analyysia. Voit tutustua SWOT-analyysin tekemiseen tarkemmin alla olevalta videolta.  

Markkinatilanteen kartoituksella voit löytää omat vahvuutesi kilpailijoihisi verrattuna ja näin löytää yrityksellesi sopivan markkinaraon. Toisaalta saatat huomata, että tulokulmasi markkinalle ei erottaudu kilpailijoista ja vaatii vielä työstöä. Mitä paremmin tutustut kilpailijoiden tarjontaan ja markkinan tarpeisiin, sitä todennäköisempää on, että keksit lopulta oman uniikin lähestymistapasi olemassaolevaan ongelmaan tai tarpeeseen.

2. Kilpailijoidesi analysointi

Keitä ovat pahimmat kilpailijasi? Valitsessasi kilpailijoita sinun kannattaa miettiä, että ketkä todella asettuvat samaan tai lähes samaan lokeroon kuin sinä, eli ketkä ovat niin sanotusti suoria kilpailijoita. Kilpailijoiden sijainnilla on usein väliä samoin kuin koolla – luetko esimerkiksi  markkinajohtajan kilapailijaksesi jos olet vasta aloittamassa?

Kilpailijoita analysoidessasi, jaa kilpailija-analyysi eri osa-alueisiin: liiketoiminta, tuotteet, kokonaistarjonta, vahvuudet sekä heikkoudet. Näin saat toteutettua kattavan kilpailija-analyysin, joka ottaa huomioon kaikki yrityksellesi kriittiset aspektit. Jos tarjoat useita eri palveluita tai tuotteita, sinun kannattaa pureutua jokaisen kilpailijan kohdalla tuotetasoiseen tarjontaan, esimerkiksi pisteyttämällä jokainen tuote tai palvelu. Kun sinulla on arviot useamman kilpailijasi vastaavasta tuotteesta, on vertailu ja vahvuuksien sekä heikkouksien löytäminen helpompaa. Pureutumalla mahdollisimman syvälle mahdollisimman laajasti saat toteutettua kattavan kilpailija-analyysin, joka ottaa huomioon kaikki yrityksellesi kriittiset aspektit. 

3. Kohderyhmäsi määrittäminen 

Keitä asiakkaasi ovat? Millä markkinalla he operoivat? Kohderyhmää märittäessäsi tulee sinun ottaa huomioon molemmat sekä nykyiset että potentiaaliset tulevaisuuden asiakkaasi. Älä mieti pelkästään sitä, että kenelle voit myydä vaan myös sitä, kenelle haluat myydä. Toisin sanoin: Kannattaa miettiä, että millaisista asiakkaista ihanne asiakaskuntasi koostuisi. Joskus on myös hyvä identifioida ryhmiä, jotka eivät ole haluttua asiakaskuntaa.

Kohderyhmä määritetään siksi, että osataan tuottaa juuri sille sopivaa ja arvokasta sisältöä. Kun yleisösi inspiroituu, oppii ja nauttii sisällöstäsi, muuttuu myös itse myynti huomattavaksi helpommaksi ja todennäköisemmäksi. Samalla luot haluamaasi positiivista brändikuvaa ja mahdollistat sisältösi ja maineesi leviämisen esimerkiksi niin, että pidettyä sisältöäsi jaetaan tai yritystäsi vinkataan eteenpäin alan asiantuntijana.

Kohderyhmän määrittämisen apuna voit käyttää Rasmuksen kirjoittamaa blogia ostajapersoonan määrittämisestä: Mikä on Ostajapersoona ja miten se luodaan? 

4. Yrityksesi arvot ja lupaukset

Mitkä ovat yrityksesi arvot? Kuinka yrityksesi erottuu kilpailijoista? Mikä on yrityksesi asiakaslupaus? Määritä nämä tarkasti, jotta toimintasi vastaa arvojasi ja asiakkaasi pystyvät samaistumaan niihin. 

Hyvin määritetyt ja noudatetut arvot ja asiakaslupaukset ovat mahdollisuus erottua alan muista tekijöistä. Arvoja ja lupauksia kannattaa miettiä ja niitä kannattaa tuoda esille. Hyvin esille tuodulla ja sopivalla yrityksesi arvopohjalla voit kallistaa tuotteita vertailevan asiakkaan resonoimaan juuri sinun kanssasi ja sitä kautta mahdollistaa pitkän asiakassuhteen.

Määritä nämä tarkasti ja varmista, että toimintasi vastaa arvojasi ja että asiakkaasi pystyvät ja haluavat samaistua niihin.

5. Yrityksesi markkinoinnin tavoitteet

Mihin yrityksesi markkinointi pyrkii? Mitä haluat sillä saavuttaa? Aseta markkinoinnillesi tavoitteet, jotka ovat yhteneväiset liiketoimintasi tavoitteiden kanssa ja joita sinun on mahdollista seurata. Digimarkkinoinnin tuloksia voit seurata analytiikan avulla. Tavoitteiden asettamisessa voit hyödyntää SMART-periaatetta. SMART- tavoitteet ovat:  
S – selkeästi määritellyt 
M – mitattavissa 
A – aikaan sidottuja 
R – realistisia 
T  – tavoittelemisen arvoisia 

Pyydä ilmainen arvio verkkosivujesi nykytilasta

Käymme analyysin yhdessä kanssasi läpi, minkä jälkeen lähetämme sen sinulle sähköpostiin.

Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Toteutus = Menestys

Markkinoinnin toiminnot luovat niin laajan kokonaisuuden, että ilman selkeitä suuntaviivoja sinun on vaikea valita, mitä toimenpiteitä tehdä ja mitkä jättää tekemättä. Markkinointistrategia kertoo sinulle, milloin, missä ja miten sinun pitäisi kilpailla ja mitkä ovat yrityksesi tavoitteet. Strategian pohjalta laadittu markkinointisuunnitelma taas ohjeistaa sinua saavuttamaan nämä tavoitteet asetetuin ehdoin, muun muassa sisältösuunnitelma on tärkeä osa markkinointisuunnitelmaa.

Toteutus on viimeinen, muttei todellakaan vähäisin osa markkinoinnin yhtälöä menestykseen. Toteuttamalla markkinointistrategiasi pohjalta laaditun markkinointisuunnitelmasi, voit vihdoin päästä nauttimaan tuloksista. Muista kuitenkin, että markkinoinnin trendit ovat jatkuvassa muutoksessa ja siksi onkin tärkeää, että seuraat tuloksia ja kehität suunnitelmaasi jatkuvasti. 

Me olemme ammattilaisia digimarkkinoinnin kokonaisuuden hallitsemisessa. Keskustellaan lisää teidän markkinointinne kehittämisestä tai pyydä meiltä tarjous digimarkkinoinnin palveluista. Ota yhteyttä! 

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Jatka lukemista tutustumalla muihin artikkeleihimme.

Arvolupaus osana yrityksen markkinointia

Arvolupaus eli value proposal on yrityksen markkinoinnin sydän. Arvolupaus lupaa asiakkaalle kokemuksen lisäarvosta, jota yritys hänelle kilpailijoihinsa verrattuna tuottaa. Hyvin suunniteltuna arvolupaus vahvistaa yrityksen brändiä

Lue lisää »