Inbound-markkinointi –
Markkinointia asiakkaan ehdoilla

Inbound on menetelmä, joka mahdollistaa asiakaslähtöisen markkinoinnin. Unohdakaikkea kaikille” ja nappaa käytännön vinkit, miten voit hyödyntää inbound-markkinointia yrityksesi digimarkkinoinnissa.

Miksi Inbound-markkinointi ?

Moderni markkinointi pyrkii jatkuvasti tarjoamaan uudenlaisia keinoja  tavoittaa asiakkaita kiinnostavalla ja kohdennetulla sisällöllä. HubSpotin lanseeraama termi inbound haastaa perinteisiä markkinointitoimenpiteitä, ja pyrkii saamaan asiakkaan itse ottamaan yhteyttä markkinoijaan. Miten tämä on käytännössä mahdollista? Kaikki lähtee siitä, että ymmärretään millaisen ostopolun asiakas kulkee.

Inbound markkinointi - Asiakkaalla on valtaa

Yritykset voivat nykyisin mainostaa lukuisia eri markkinointikanavia hyödyntäen, mutta yleensä haastavinta on ymmärtää, missä vaiheessa potentiaaliset asiakkaat ovat ostopolullaan.  Internetin ja varsinkin Googlen ansiosta me kaikki harkitsemme ja vertailemme ostopäätöksiä kokoajan pidempään ilman suoranaista kontaktia myyjiin tai yritysten muihin edustajiin. Ostajan tiedonetsintä, valintojen arviointi ja todellinen ostopäätös voivat kaikki tapahtua jo ennen kuin olet ehtinyt lukea tämän blogitekstin loppuun. Tämä on mahdollista, koska kaikki informaatio on nykyisin vain parin klikkauksen päässä. Valta on näin ollen siirtynyt asiakkaalle.  

Mutta miten yrityksesi voi päästä markkinoinnin avulla vaikuttamaan tiedonetsintään, arviointiin ja ostopäätökseen jos kerran asiakkaat hoitavat kaiken tiedonhaun ja päätöksensä itse? Arvasit oikein. Nimittäin juuri inbound-markkinoinnin avulla 

Inbound-markkinointi tarjoaa yrityksille keinon markkinoida asiakkaan ehdoilla, tuoda lisäarvoa ostopolun eri vaiheisiin ja mahdollistaa aitojen asiakassuhteiden rakentamisen 

Käyn tässä blogitekstissä läpi, mitä inbound markkinointi on ja miten se eroaa outbound markkinoinnista sekä miten yrityksesi voi siirtyä kohti asiakaslähtöisempää markkinointia.   

Toimiiko Inbound verkkosivuillasi? Tilaa analyysi verkkosivujesi nykytilasta!

Ilmaisen analyysin ideana on antaa sinulle kattava käsitys siitä, mikä on verkkosivustosi nykytila ja mitkä ovat ne toimenpitenpiteet, joilla sivustoa voisi kehittää inboundin näkökulmasta. Analyysi ei sido sinua mihinkään. Lähetämme sen sähköpostiisi 3 päivän kuluessa pyynnöstä.

Mitä Inbound markkinointi on?

Inbound markkinoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka pyrkivät tarjoamaan hyödyllistä informaatiota potentiaalisille asiakkaille ostopolun eri vaiheissa. Inbound-markkinoinnissa ostaja itse päättää hyödyntää tarjoamaasi sisältöä, joka mahdollistaa markkinoinnin kohdentamisen ihmisille jotka ovat osoittaneet olevansa kiinnostuneita tarjoomastasiKoska inbound-markkinointia tehdään ostajan ehdoilla, on se luonteeltaan jo valmiiksi myös GDPR-säännösten mukaista.  

What is Inbound Marketing?

Inbound vs Outbound markkinointi - Haastaja tyrkyttämiselle

Inbound-markkinointi tarkoittaa asiakkaan tulemista yrityksesi luokse, kun taas outbound-markkinointi  edustaa markkinointitoimenpiteitä, joilla yrityksesi lähestyy asiakasta itse. Perinteinen markkinointi eli niin sanottu outbound  keskittyy potentiaalisen asiakkaan huomion herättämiseen. Usein siten, että huomiota herättämällä keskeytetään asia, jota asiakas parhaillaan oli tekemässä. 

Yhä useammin perinteisen markkinoinnin menetelmät koetaan häiritsevinä. Markkinoijan kannalta tämä johtaa mainonnan tehottomuuteen.

Inbound-markkinoinnissa asetelma on toinen. Keskeyttävän ja huomiohakuisen markkinoinnin sijaan lähtökohtana on tarjota asiakkaalle ratkaisuja silloin, kun asiakas niitä itse etsii ja tarvitsee päätöksentekonsa tueksi. Inbound-markkinoinnin nousu pohjaa osaltaan tunnistettuihin muutoksiin mediakulutuksen kentässä. Me päätämme itse, mitä katsomme tai mistä haluamme lisää informaatiota. Tavaroiden ja palveluiden tyrkyttäminen kylmiltään voi olla haastavaa jos sen vastaanottajat eivät ole siihen valmiita.

On myös tärkeää ymmärtää, ettei inbound-markkinointikaan ole oikotie onneen vaan vaatii onnistuakseen paljon aikaa ja pitkäjänteisyyttä 

Kenelle inbound-markkinointi sopii ?

Inbound-markkinointi sopii toimialasta riippumatta niin B2B kuin B2C yrityksille. Tärkeintä on miettiä, millainen ostajapersoona juuri sinun yritykselläsi on ja identifioida ostopolku, mitä pitkin asiakkaat päätyvät ostamaan yrityksesi tuotteita tai palveluita. 

Inbound-markkinointi soveltuu erityisesti yrityksille: 

  • Joiden asiakkaat etsivät tietoa ostopäätöksensä tueksi ja vertailevat eri vaihtoehtoja verkossa 
  • Jotka ennestään jo keräävät liidejä perinteisemmin tavoin (mm. suoramarkkinoinnilla 

Inbound-markkinoinnin esimerkki

Käyn seuraavaksi läpi selkokielellä inbound-markkinoinnin menetelmän, sen eri vaiheet, sekä niissä toimivat markkinointitoimenpiteet.

1. Houkuttele

Ensimmäisessä vaiheessa pyritään houkuttelemaan potentiaalisia asiakkaita hyödyllisen ja lisäarvoa tuovan sisällön avulla tutustumaan tuotteeseen tai palveluun esimerkiksi yrityksesi verkkosivuille. On tärkeää, että tarjoat relevanttia sisältöä liittyen potentiaalisen asiakkaan etsimään aiheeseen tai ongelmaan, johon sinulla löytyy asiantuntiana ratkaisu. Sosiaalinen media, oikein kohdennettu mainonta ja blogitekstit ovat oiva tilaisuus rakentaa tietoisuutta ja opettaa aiheeseen kiinnostunutta henkilöä. Vaikka somepostaus ei itsessään tuo sinulle suoraan lisää kassavirtaa, voi se herättää huomiota ja tuoda sivustollesi uuden vierailijan. Parhaimmassa tapauksessa vierailija haluaa jatkossakin kuulla kun julkaiset uutta sisältöä, ja jättää vastineeksi sinulle kontaktitietonsa. 

2. Tunnista

Kun olet onnistunut tarjoamaan potentiaaliselle asiakkaalle heitä kiinnostavaa ja houkuttelevaa sisältöä, on sinun aika tunnistaa ne ihmiset, jotka nauttivat tuottamastasi sisällöstä. Tämä on mahdollista esimerkiksi chatbotin, konversiopisteiden, retrargetoidun mainonnan tai kontaktitietojen keräämisen avulla. Näin saat identifioitua yrityksesi tuotteesta tai palvelusta kiinnostuneet henkilöt. Keskeistä on kuitenkin luottamuksen rakentaminen, ja se että voit jatkaa lisäarvoa tuovan sisällön jakamista 

3. Myy

Kun olet saanut kontaktitietoja kerättyä käynnistyy kriittisin vaihe inbound-markkinoinnissa. Esimerkiksi jos olet kerännyt sähköpostitietoja sivustollasi vierailleista ihmisistä on hyvä follow-upata heitä lähettämällä lisää informaatiota, esimerkiksi selkeitä ohjeita ja tarjouksia liittyen aiheeseen, mistä asiakas oli alunperin ollut kiinnostunut. Follow-upit on hyvä tässäkin vaiheessa nähdä asiakaskohtaisina. Näin jokainen yrityksesi sisällöstä kiinnostunut ihminen siirtyy niin sanottuun henkilökohtaiseen “workflowhun” jonka tavoite on saada liidistä tulvaisuudessa ostava asiakas. 

4. Virkistä

Kun olet onnistunut saamaan itsellesi uusia asiakkaita, tavoitteena on erinomainen asiakaskokemus joka kerta, kun asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa. Uutiskirjeet, ilmaiset tapahtumat  ja muut avustavat palvelut jotka pitävät asiakkaan tyytyväisinä mahdollistavat, että asiakassuhteesta tulee pysyvä. Parhaimmassa tapauksessa tyytyväisestä asiakkaasta tulee yrityksesi puolestapuhuja ja suosittelija 

inbound-markkinointi infografia

Tilaa ilmainen analyysi
verkkosivujesi nykytilasta

Inbound in a nutshell

Inbound-markkinointi pyrkii siihen, että asiakas päätyy yrityksesi tarjoaman hyödyllisen tiedon pariin, kun hän etsii tietoa sosiaalisesta mediasta tai Googlesta. Tämä tieto voi olla ratkaisu asiakkaan ongelmaan. Inbound-markkinoinnissa suoramarkkinointi ei ole huono asia, vaan palvelee sekä asiakasta, että säästää yrityksesi resursseja. Tärkeää on tarjota lisäarvoa ja olla merkityksellinen. Inbound-markkinointi pitäisi nähdä yrityksessä enemmänkin asenteena kuin yksittäisenä kampanjana 

Haluatko kuulla kuukausittain uusimmat digimarkkinoinnin uutiset?

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lataa ilmainen opas verkkosivu-uudistuksen tueksi

Oppaassa kerromme sinulle askel askeleelta, mitä sinun tulee ottaa huomioon, kun suunnittelet verkkosivujen uudistusta.

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Sosiaalisen median kanavat - Instagram

Facebook-kauppa – Miten se perustetaan?

Facebook-kauppa tuo yrityksille loistavan mahdollisuuden myydä tuotteita ja palveluita Facebookin ja Instagramin kautta esimerkiksi ottamalla käytöön Facebookin kassatoiminnon tai ohjaamalla kuluttajat suoraan tuotekuvista verkkosivuille, mikä

Lue lisää »