Sisällöntuotanto

Oikein kohdennetulla sisällöntuotannolla sitoutat kohderyhmäsi, puhuttelet heitä ja lisäät myyntiä.

Sisällöntuotanto logo musta, jossa näkyy kirjoitus, jolle on annettu palkinto

Laadukas sisällöntuotanto kiinnittää kohderyhmäsi huomion, herättää tunteita ja tuo heille lisäarvoa.

Sisällöntuotanto tuo liiketoimintasi lähelle tavoiteltavaa yleisöä ja kiteyttää arvolupauksesi.

Mitä sisällöntuotantoa me tarjoamme?

 • Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto
 • Artikkelit ja blogikirjoitukset
 • Uutiskirjeet
 • Tuoteselosteet
 • Referenssitarinat
 • Sosiaalinen media

Miten sisällöntuotannon projekti etenee kanssamme?

 1. Alkupalaveri: tarpeen ja resurssien kartoitus
 2. Budjetointi
 3. Suunnittelupalaveri
 4. Toteutus
 5. Tarkistuskierrokset
 6. Julkaisu

Sisällöntuotannon palvelut

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto – Sisällön tuottamista, joka on suunniteltu vastamaan kohdeyleisösi hakuja ja hakukoneiden vaatimuksia. Hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon tavoitteena on nostaa sijoitustasi Googlessa tuoden lisää näkyvyyttä ja potentiaalisia asiakkaita sivustollesi. Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto poikkeaa perinteisestä sisällöntuotannosta sisällön rakenteen, suunnitelmallisuuden ja kohdeyleisön osalta. Sisältöä tuotettaessa on otettava huomioon, että sisältö luo arvoa sekä kohdeyleisölle että hakukoneelle.

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto kattaa seuraavat asiat:

Avainsanatutkimus – Valitaan hakusanat, joiden ympärille sisältö rakennetaan
Sisältösuunnitelma – Suunnitellaan sisältö vastaamaan aiemmin määritettyjä hakusanoja ja linkitetään ne keskenään
Sivuston rakenteen suunnittelu – Suunnitellaan sivusto vastamaan hakukoneiden asettamia kriteereitä.
Toteutus – Tuotetaan sisältö hakukoneiden ennalta määrittämien kriteereiden ja sisältösuunnitelman pohjalta
On-page tekstin optimointi –  Optimoidaan sivun muu sisältö (linkit, kuvat jne.)

Artikkelit ja blogikirjoitukset

Verkkosivuilla säännöllisesti julkaistavat artikkelit ja blogikirjoitukset parantavat näkyvyyttäsi Googlessa, lisäävät liikennettä verkkosivuillesi ja tekee tuotteesi/asiantuntemuksesi tunnetuksi. Parhaan tuloksen saat, kun tekstituotanto on suunnitelmallista, säännöllistä ja hakukoneoptimoitua. Osuvat artikkelit ja blogitekstit erottuvat myös sosiaalisen median sisältötulvasta. Yrityksen ulkopuolinen kirjoittaja on hyvä valinta monesta syystä: taitava kirjoittaja auttaa löytämään kohderyhmän näkökulmasta kiinnostavimmat juttuaiheet ja terävimmät kärjet – hyvin kirjoitettu ja rakenteeltaan ehjä teksti jää mieleen ja innostaa tutustumaan yrityksen sisältöihin jatkossakin.   

Uutiskirjeet

Uutiskirje on yritykselle nopea ja kustannustehokas keino tavoittaa kohderyhmä, löytää uusia asiakkaita ja lisätä myyntiä. Säännöllisesti sähköpostiin kilahtava tietopaketti on parhaimmillaan informatiivinen, ajatuksia herättävä, visuaalisesti miellyttävä ja virheetön. Ytimekkäät ja hyvin kirjoitetut tekstit tempaavat nopeasti mukaansa ja johdattelevat lukijan yrityksen verkkosivuille lukemaan aiheesta lisää. Uutiskirje on yksi parhaista keinoista lisätä liikennettä yrityksen verkkosivuille.

Tuotetekstit

Hyvä tuoteteksti vastaa juuri niihin kysymyksiin, joista asiakas on kiinnostunut ja innostaa ostopäätökseen. Oikein laadittuna se lisää hakukonenäkyvyyttä ja nostaa myyntilukuja. Tuotetekstin tulee olla paitsi informatiivinen myös tarpeeksi pitkä. On tärkeää, että se vastaa kaikkiin kysymyksiin, jotka asiakasta mahdollisesti kiinnostavat. Taitava kirjoittaja kiteyttää tuotteen tärkeimmät ominaisuudet mielenkiintoisesti ja myyvästi.

Referenssitarinat

Mitä asiakkaasi ajattelevat palveluistasi? Referenssitarinat eli muiden asiakkaiden aidot kokemukset vaikuttavat merkittävästi ostopäätökseen. Referenssitarinat jäävät mieleen ja antavat varmuutta valintoihin. Kun joku on jo aikaisemmin ostanut tuotteen tai palvelun onnistuneesti, tunne riskin ottamisesta vähenee. Onnistunut referenssitarina herättää kohderyhmän mielenkiinnon jo otsikkotasolla ja innostaa tutustumaan yritykseen ja sen tuotteisiin tarkemmin.

Sosiaalisen median sisällöntuotanto

Tutustu lisää sosiaalisen median sisällöntuotantoon täältä!

Miten sisällöntuotannon hinta määräytyy?

Sisällöntuotannon hinta on 80 e/h. Projektin kokonaishinta tai hintahaarukka määritellään alkupalaverissa määriteltyjen tavoitteiden ja arvioidun työmäärän pohjalta. Hintaan sisältyy kaksi tarkistuskierrosta.

Paperilintu | Maria Rautio

Toteutamme sisällöntuotannon yhteistyössä Paperilinnun Marian kanssa. 

Maria Rautio (FM) on pitkän linjan viestinnän ammattilainen ja sisällönsuunnittelija. Hänellä on myös vahva toimittajatausta aikakauslehtimaailmasta. Marian erityisosaamista on strateginen tarinankerronta eli yrityksen tavoitteiden tukeminen mieleenpainuvilla sisällöillä. Sisällöntuottajana Maria on taitava tunnistamaan olennaisen tiedon vastaanottajan näkökulmasta. Hän tuo sujuvasti tekstiin asiakkaan äänen ja luo sisältöjä, joihin tartutaan.

Tutustu Marian osaamiseen LinkedIn:ssä.