Hakukoneoptimoinnin hinta:
Miten se määräytyy ja miksi sitä on niin vaikea määrittää?

Kun meiltä kysytään “Mitä hakukoneoptimointi maksaa?”, usein joudumme vastaamaan “Se riippuu”. Tiedämme hyvin, kuinka turhauttava vastaus se on. Mutta totuus on, että hakukoneoptimoinnin eli SEO:n hinnat vaihtelevat paljon, sillä siihen vaikuttaa niin monta tekijää.

Miksi hakukoneoptimoinnin hinta on vaikeaa määrittää?

Olet varmasti huomannut hakukoneoptimoinnin hintoja Googlettaessasi, että mahdollisia kumppaneita on paljon tai jopa liikaa. Niin monta erilaista hinnoittelumallia, erilaisia toimistoja ja eri taustoja… “Useimpien alan tekijöiden tuntihinta liikkuu 50 – 200 €/tunti välillä riippuen henkilön osaamisesta, kokemuksesta ja meriiteistä “. Näin laaja hintahaarukka ei auta ketään hakukoneoptimoinnin kumppania valittaessa. Siispä ajattelin, että voisimme tutustua tarkemmin hakukoneoptimoinnin hintaan vaikuttaviin tekijöihin ja selvittää, mistä hakukoneoptimoinnin hinta oikein koostuu.

Mitä on hakukoneoptimointi ja miksi se on tärkeää liiketoiminnallesi? Rasmus kirjoitti blogin hakukoneoptimoinnista muutama viikko takaperin. Jos haluat lukea hakukoneoptimoinnista lisää, pääset blogiin tästä Hakukoneoptimointi on kaiken A ja O. 

Mikä kaikki vaikuttaa hakukoneoptimoinnin hintaan?

 • Verkkosivuston koko tai optimoitavien sivujen määrä 
 • Kuinka paljon sisältöä tuotetaan tai muokataan 
 • Sivuston teknisten ongelmien määrä ja laajuus 
 • Kuinka paljon sivusto vaatii lisää sisäisiä ja ulkoisia linkkejä 
 • Miten kovaa alan kilpailu on 

Lyhyt katsaus numeroihin

Kansainvälisen toimijan Moz:n kyselyyn osallistui yli 600 hakukoneoptimointia tarjoavaa yritystä. Nopealla katsauksella voimme nähdä, että kyselyn mukaan keskimääräinen SEO asiantuntijan tuntiveloitus on 80-130 dollaria tunnissa. Lisäksi keskimääräinen kuukausiveloitus optimoinnista on 750-1500 dollaria kuukaudessa. Suomessa vastaavasti tuntihinnat pyörivät 50-200 euron välillä ja kuukausittainen veloitus 500-1000 euron välillä.  

Nyt varmaan mietit, että miten minun pitäisi osata valita sopiva kumppani toteuttamaan hakukoneoptimointia yritykselleni? Listasin sinulle avuksi tekijöitä, joiden avulla on helpompi hahmottaa, mistä hakukoneoptimoinnin hinta koostuu ja mitä sinun tulee ottaa huomioon kumppania valittaessasi.  

Kuvassa Rasmus ja Emilia työstävät hakukoneoptimointia ja hinta

Mistä hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu?

1. Nykytilanteen kartoitus: Mikä hakukoneoptimoinnin tila on nyt?  

Hakukoneoptimointi on suositeltavaa aloittaa aina nykytilanteen kartoituksella. Se tarkoittaa sitä, että selvitetään, millaisilla sijoituksilla ja millä hakusanoilla yrityksen sivut näkyvät hakukoneissa tällä hetkellä. Samalla kartoitetaan eri sivujen kävijämäärät, mikä on orgaanisten hakujen osuus ja millä hakusanoilla sivustolle saavutaan. Hakusanakartoituksen yhteydessä tulee usein ilmi, että sivustolle saavutaan jopa täysin eri hakusanoilla tai –lausekkeilla kuin alun perin on suunniteltu. Hakusanoista voi saada myös inspiraatiota uusien hakusanojen asettamiseen. Kartoitus puretaan yleensä auki taulukkoon, esimerkiksi Exceliin, josta asiakkaankin on helppo tutustua kartoituksen tuloksiin. Kun nykytilanne on kartoitettu, siirrytään projektin seuraavaan vaiheeseen eli tavoitteiden määrittämiseen.

Haluatko tietää sivustosi hakukoneoptimoinnin nykytilan?

Pyydä ilmainen analyysi sivustosi hakukoneoptimoinnin nykytilasta. Lähetämme sinulle analyysin sähköpostiin.

2. Tavoitteiden määrittäminen: Mitkä hakusanat ja millä ehdoilla?  

Nykytilanne on kartoitettu, joten on aika siirtyä projektin seuraavaan vaiheeseen. Tavoitteiden määrittäminen alkaa hakusanojen ideoinnilla yhdessä asiakkaan kanssa. Hakusanoja määritettäessä on erityisen tärkeää, että hakusanat tukevat liiketoiminnan tavoitteita ja arvoja sekä vastaavat potentiaalisten asiakkaiden hakuja Googlessa. Käytännössä siis listataan hakusanoja, joiden näkyvyyttä halutaan parantaa Googlessa. Kun hakusanat on listattu, palataan tavoitteisiin. Millaisilla sijainteja ja kävijämääriä lähdetään tavoittelemaan? Hakukoneoptimoinnissa tavoitteena tulisi aina olla pääsy ensimmäiselle sivulle eli kymmenen parhaan hakutuloksen joukkoon, sillä harva asiakas selaa enää toisenkaan sivun hakutuloksia. Tämän takia hakusanoja täytyy analysoida vielä syvemmin.  

3. Hakusana-analyysi: Millä hakusanoilla on potentiaalia tuoda uutta asiakaskuntaa sivustolle? 

Hakusana-analyysin tarkoituksena on analysoida yhdessä määritettyjä avainsanoja, niiden hakumääriä ja kilpailua. Ensimmäinen tärkeä huomio on kilpailu sijoituksesta. Toiset hakusanat ovat kilpaillumpia kuin toiset, joten useissa tapauksissa on optimaalista osua johonkin “nicheen” eli kohdistaa hakusanaa tarkasti mietitylle pienemmälle yleisölle.  

Toinen asia, johon on tärkeää kiinnittää huomiota, on kuukausittaisten hakujen määrä Googlessa. Joku hakusana voi kuulostaa toimivalta, mutta tarkemmin analysoitaessa, saatetaan huomata, ettei sillä tehdä lähes laisinkaan hakuja. Tämän takia on tärkeää tutkia, kuinka paljon hakukoneiden käyttäjät tekevät hakuja kyseisellä termillä kuukausitasolla. Esimerkiksi Google ja Moz tarjoavat tähän ilmaisen työkalun.  

Yhteenvetona: Hakusana-analyysin tarkoituksena on siis varmistaa, että määritetyt hakusanat ovat relevantteja liiketoiminnallesi ja että niillä on potentiaalia tuoda uutta asiakaskuntaa sivustollesi.  

4. Suunnitelma: Mitä toimenpiteitä tehdään ja millä aikataululla?

Suunnitelman avulla sekä toteuttaja että asiakas ymmärtävät, mitä lähdetään tekemään konkreettisesti ja millä aikataululla. Suunnitelmassa on määritettynä tavoitteet ja tehtävät toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.  

Kuitenkaan tarkkoja lupauksia ei hakukoneoptimointiprojektissa voida antaa etukäteen, sillä hakukoneissa sijoittumiseen vaikuttaa niin moni tekijä. Sen takia projektia suunniteltaessa määritetään, mikä on palveluntarjoajan osuus optimoinnista ja mitä asiakas tekee itse. Usein asiakkaat haluavat tehdä muun muassa sivuston sisällöntuotannon itse. Me voimme verkkosivujen ylläpidon avulla ohjeistaa asiakasta ja auttaa sisällön optimoinnissa jatkuvasti. Lopullinen sijoitus hakukoneessa on kuitenkin täysin Googlen käsissä. Vaikkei tarkkoja lupauksia voikaan antaa, voidaan kuitenkin tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, eikä kertaluontoinen projekti riitä sijoitukseen.  

5. Toteutus: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty?

 Hyvän hakusana-analyysin ja kattavan suunnitelman jälkeen on helppo lähteä toteuttamaan projektia. Toteutuksen laajuus riippuu täysin asiakkaan lähtötilanteesta. Toteutukseen voi kuulua mm. seuraavia toimenpiteitä:  

 • Sisällöntuotanto 
 • Sivuston tekninen optimointi esimerkiksi sivuston nopeutus 
 • Sisällön rakenteen optimointi 
 • Otsikkotunnisteiden asettaminen
 • Hakusanojen lisääminen
 • URL-rakenteen selkeytys
 • Sisäisten ja ulkoisten linkkien rakentaminen 
 • Meta-tietojen kirjoittaminen
 • Käyttökokemuksen parantaminen 

Voit lukea lisää hakukoneoptimoinnin toimenpiteistä Rasmuksen blogista Hakukoneoptimointi on kaiken A ja O.

Meillä hakukoneoptimointi on aina asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity kokonaisuus, jossa yhdistyy projektitoteutus sekä jatkuva seuranta ja kehitys. Voit kysyä meiltä ilmaista arviota hakukoneoptimoinnista ottamalla yhteyttä.  

6. Seuranta ja Kehitys: Lisää liikennettä ja enemmän konversioita

Sivuston seuranta ja kehitys on tärkeä osa hakukoneoptimointia. Seuraamalla analytiikkaa voimme nähdä, millaisia tuloksia hakukoneoptimointi tuottaa. Analytiikan perusteella voimme jatkokehittää optimointia, minkä avulla voimme kasvattaa liikennettä entisestään. Analytiikan avulla voimme myös seurata konversioiden toteutumista ja parantaa sivuston käyttökokemusta, jotta konversioita toteutuu jatkuvasti. Analytiikan säännöllinen seuranta mahdollistaa konversioiden seurannan hakusanakohtaisesti. Sen avulla tiedämme, mitkä hakusanat tuottavat eniten tuloksia ja oletettavasti myös eniten kauppaa.  

Voit lukea lisää verkkosivustosi seurannasta ja kehityksestä Verkkosivujen ylläpito -sivultamme.  

Miksi tämä on tärkeää ymmärtää ennen kuin ostat SEO projektin?

Jotta hakukoneoptimointi voidaan toteuttaa laadukkaasti ja yrityksesi tavoitteita palvelevasti, on tärkeää, että projektia tehdessä käydään yllämainitut kohdat läpi. Meillä projektin hinta määräytyy aina asiakkaan tarpeiden ja budjetin mukaisesti. Jos budjetti ei riitä projekti voidaan tarvittaessa pilkkoa pienempiin osiin, sillä laadusta ei kannata tinkiä.  

Yhteenveto: Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi
 • Hakukoneoptimoinnin hinnoitteluun vaikuttaa monta tekijää
 • Kumppania valittaessa, ota huomioon tarjouksen sisältö ja projektin toteutustapa
 • Aloita toteutus aina nykytilanteen kartoituksella 
 • Analysoi hakusanat kokonaisvaltaisesti ja kattavasti 
 • Hyödynnä työkaluja projektin kartoitusvaiheessa 
 • Seuraa ja kehitä jatkuvasti

Pyydä ilmainen analyysi sivustosi hakukoneoptimoinnin nykytilasta

Lähetämme sinulle analyysin sähköpostiin.
Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Sosiaalisen median kanavat - Instagram

Facebook-kauppa – Miten se perustetaan?

Facebook-kauppa tuo yrityksille loistavan mahdollisuuden myydä tuotteita ja palveluita Facebookin ja Instagramin kautta esimerkiksi ottamalla käytöön Facebookin kassatoiminnon tai ohjaamalla kuluttajat suoraan tuotekuvista verkkosivuille, mikä

Lue lisää »